Varför växer naglarna fortast på fingrarna?

Varför måste jag klippa fingernaglarna oftare än tånaglarna?

En fingernagel behöver 10-12 dagar för att växa en millimeter. Klipper man den inte, kommer den alltså att bli 3,5 centimeter lång på ett år. En tånagel tar däremot 20 dagar för att växa en millimeter. Egentligen är skillnaden märklig, eftersom både finger- och tånaglar är ett slags förlängning av huden och är uppbyggda av samma protein, som heter keratin. Det finns dock en förklaring. När våra förfäder började gå på två ben, började de samtidigt använda händerna till många fler uppgifter än benen. De grävde till exempel med händerna, och de grep om redskapen med dem. Människan anpassade sig långsamt till den nya livsstilen, och under årtusenden började naglarna på fingrarna att växa fortare, eftersom de slets snabbare. Det är det arvet vi lever med idag.

Relaterede Artikler